Bevezetés a Lépésről lépésre programba

Egy eredményes pedagógiai módszer az örömtelibb tanításért-tanulásért

Egyre nagyobb nyomás nehezedik az egész oktatási rendszerre, az iskolákra, a pedagógusokra és a gyerekekre. A korszerű, gyermekközpontú pedagógiai módszerek alkalmazása már nem várhat tovább.


Ha Ön is átéli a fentebb leírtakat és úgy véli, hogy…

 • A hagyományos iskolai modellek, módszerek nem adnak korszerű tudást, és azok alkalmazásához szükséges készségeket a gyerekeknek

 • Nem segítik elő kellő mértékben a stabil önértékelés kialakulását

 • Nem teszik lehetővé a kreativitás, az önálló gondolkodás és az együttműködés elsajátítását

Ha egyetért azzal, hogy

 • A mai világban nélkülözhetetlen az együttműködés készsége a boldoguláshoz

 • Iskoláink akkor működnek jól, ha fejlesztik a tanulók gondolkodásmódját, kommunikációs és társas készségeit, melyek a sikeres és örömteli élethez elengedhetetlenek

 • A diákok motivációs szintje alacsony, fásultak, fáradtak, sokszor érdektelenek

 • Egyre gyakoribbak a fegyelmezési problémák

 • A tananyag átadása hihetetlen erőfeszítést igényel

 • A tananyag nem segíti a diákok bevonódását, nem mozgatja meg őket, a módszerek pedig elavultak

Akkor Önnek szól a Magyarországon 1996 óta működő programunk.

„Bevezetés a Lépésről lépésre programba” akkreditált, 30 órás képzésünk elvégzésével:

 • Részletes ismeretekre tesz szert erről a gyermekközpontú pedagógiai programról és módszereiről

 • Gyakorlati tapasztalatot szerez a módszer működéséről, alkalmazásának körülményeiről

 • A folyamat során szakértő pedagógus trénereink mentorálással is támogatják Önt

 • Képes lesz alkalmazni a Lépésről lépésre program alapelveit, az arra épülő speciális szokásokat, életrendet, rituálékat.

 • Megismeri a program tevékenységrendszerének megfelelő tér, terem el-, és berendezést, tevékenységközpontokat és eszközelhelyezést

 • Képessé válik az aktív tanulásnak megfelelő tananyag, eszközök, módszerek kiválasztására, alkalmazására és készítésére

 • Elsajátítja a differenciált tanulásrányitás, a kooperatív tanulás és a projekt módszer alapjait, munkaformáit, eszközeit

 • Alkalmazni tudja a fejlesztő értékelési eljárásokat, különös tekintettel a tanulói portfólióra

Mit ad ezen felül a program?

 • Az elsajátított eszköztár hozzásegíti Önt és oktatási intézményét a változások könnyebb kezeléséhez

 • a lehetőségek optimális kihasználásához

 • korszerű válaszokat tudnak adni a gyermekek és szülők szükségleteire egyaránt

 • rugalmasan tudnak alkalmazkodni a folyamatos változásokhoz

 • A képzés elvégzésével egy 20 országban működő hálózathoz csatlakozik, melynek tagjai folyamatos támogatást nyújtanak egymásnak tudásmegosztással

Ismerje meg a programot már napi gyakorlatban használók véleményét:

Gyermekközpontú, rugalmas, épít a gyerekek ötleteire, kíváncsiságára, érdeklődésére.”

Nekem lényegesen nyugodtabbak a napjaim a kezdetektől fogva. Egy jól meghatározott keretben szabadon mozoghatok. Nagy hangsúlyt helyez a társas kapcsolatokra,amitől lényegesen kevesebb a konfliktus, agresszió. Talán úgy összegezhetném: kifejezetten gyermekközpontú oktatási-nevelési módszer.”

Lehetőséget ad a pedagógusnak a kibontakozásra, a diákok érdekében, és igényeire támaszkodva. Játékosan, tevékenységek közben otthonos környezetben projekt oktatásra támaszkodva, a tanulók olyan kompetenciák birtokába jutnak, amelyek a későbbi életük során jól hasznosíthatók.”

 

A A Partners Hungary Alapítvány a Lépésről lépésre program hazai gazdájaként fontosnak tartja a minőségi, gyermekközpontú oktatás terjesztését és azt célzó képzésekhez, fejlesztésekhez való hozzáférés támogatását. Ennek érdekében indítja a különböző akkreditált képzéseit.

Célunk, hogy a képzések mellett mentorálással támogassuk a pedagógusokat, intézményeket a program bevezetésében és hatékony szervezeti integrálásában, eszközöket adva a minőségfejlesztéshez.

Jelentkezzen a képzésre!

Bevezetés a Lépésről lépésre programba

Budapesten 2018. április 6, 7, 8-án

Szervező: Baross Gábor Általános Iskola, Budapest
Vezetik: Komaság Margit, Görög Kátya
gyakorló pedagógusok, Lépésről lépésre trénerek
További információ a trénertől: komasag1009@gmail.com

Kiskőrösön 2018. április 20-21-én és 27-28-án

Szervező: Kiskőrösi EGYMI Lépésről lépésre módszertani központ

Időpontok:
2018. április 20. /péntek/ 14-18 ig (5 óra)
április 21./szombat/ 8-18.ig (10 óra)
április.27. /péntek/ 14-18.ig (5 óra)
április 28. /szombat/ 8-18 ig  (10 óra)

Vezeti: Lelkes Lászlóné, Kati, Lépésről lépésre tréner
További információ a trénertől: katalin.lelkes@freemail.hu

Pécsett június 25, 26, 27-én

Szervező: Pécsi Meszesi Általános Iskola
Időpont: 2018.június 25.26.27.
Vezetik: Hortobágyi Lászlóné, Jékiné Szabó Rita, Lépésről lépésre gyakorló pedagógusok, a program trénerei
További információ a trénertől: ritala66@freemail.hu

Kedvezményes részvételi lehetőség

A képzés eredeti ára 50.000 Ft/fő

Továbbképzésre fordítható források jelentős csökkenése miatt alapítványunk kedvezményes képzési díjat határozott meg:

 • iskolai és intézményfenntartói költségviselés esetén: 40 000 Ft/fő, mely egy összegben fizetendő

 • pedagógusok által vállalt fizetés esetén: 40.000 Ft/fő, melyre 4 havi részletfizetés igényelhető  .

Tantestület vagy tagozat jelentkezése esetén egyedi ár kialakítására van lehetőség!

JELENTKEZÉS

További információ:

Zágon Mari

Lépésről lépésre szakmai vezető

György Andrea

irodavezető

zagonmari@partnershungary.hu

gyorgya@partnershungary.hu

+ 36 30 382 34 37

+36 1 438 52 60 ; + 36 70 944 61 96